TESKO Kalite Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

MYK- Motosikletli Kurye Belgelendirme Programı - Seviye 3

2022-03-27 00:30:09 tarihinde yayınlandı.

AMAÇ

Bu yeterlilik Motosikletli Kurye (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

17UMS0637-3: Motosikletli Kurye (Seviye 3)

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ 

ISCO 08: 8321 (Motosiklet sürücüleri)

Motosikletli Kurye mesleki yeterlilik belgesi hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.