TESKO Kalite Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI BELGELENDİRME PROGRAMI - SEVİYE 4

2018-09-04 01:33:40 tarihinde yayınlandı.

12UY0053-4 Rev.04 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye 4

Yeterlilik Birimleri: 

11UY0010-3 (A1)

11UY0016-4 (B2,B5,B3)

11UY0015-4 (B1)

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Yeterlilik taslağı, imzalan işbirliği protokolü ile görevlendirilen Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak hakkında sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmış ve görüşler değerlendirilerek taslak üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Nihai taslak MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelenip değerlendirildikten ve Komitenin uygun görüşü alındıktan sonra, MYK Yönetim Kurulunun 30/05/2012 tarih ve 2012/43 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 25.11.2015 tarih 2015/60 sayılı MYK Yönetim Kurulu kararı ile revize edilmiştir.

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 02.08.2017 tarih 2017/62 sayılı MYK Yönetim Kurulu kararı ile revize edilmiştir.

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 21.11.2018 tarih 2018/143 sayılı MYK Yönetim Kurulu kararı ile revize edilmiştir.

Program detayı için tıklayınız...