TESKO Kalite Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

Sınav ve Belgelendirme Süreci

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır. Belge zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin belge masrafı ile Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek miktarı geçmemek üzere sınav ücreti İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Fondan karşılanacak bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu destek 31.12.2020 tarihine kadardır. 
 

Belgelendirme prosedürü için tıklayınız...

Belge, Logo ve Marka Kullanımı Prosedürü için tıklayınız...

Teşvik durumunuzu sorgulamak için tıklayınız.