TESKO Kalite Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

Üst Yönetim Taahhüdü

TESKO, Belgelendirme kuruluşu olarak müşteri talepleri arasında ayrım gözetmeksizin, müşteri firmaların veya kişilerin coğrafi konumuna, büyüklüğüne ve üye olduğu dernek ya da teşekküllere bakılmaksızın, kendisinden belge talep edecek potansiyel müşterileri ile farklı ticari ilişkilere sahip olsa bile, her koşulda eşit ve tarafsız olarak muamele ederek, uygunluk değerlendirme mekanizmalarının tamamında, tüm çalışanlarımızın gizlilik ve tarafsızlık prensiplerine bağlı kalmaları, yapmış oldukları faaliyetlerde hiç bir tarafın baskısına maruz kalmadan ve hiçbir kurum ya da kişinin çıkarını gözetmeden objektif verilere dayalı güvenilir bir şekilde hizmetlerini sunmalarını sağlamaktadır.

TESKO adına gerçekleştirilen personel belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personelin, komisyon üyelerinin ve değerlendiricilerinin, kararlarını ve çalışmalarını hiçbir kişi veya kuruluş etkileyemez.

TESKO, personel belgelendirme ile ilgili kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak, tarafsızlığını muhafaza edecek şekilde sistemini yürüteceğini kabul taahhüt eder.

TESKO, talep edilen belgenin verilmesi, geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi veya kapsamının daraltılması, askıya alınması veya iptal edilmesinde dış kaynak kullansa dahi tüm sorumluluğu üstlenmektedir.

TESKO, kuruluş içinde belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlığın öneminin anlaşılmasını sağlamış, çıkar çatışması olabilecek noktaları belirlemiş ve bunların yönetilmesini sağlayarak faaliyetlerinin objektifliğinin sağlanmasını garanti altına almaktadır.

TESKO, yetkilendirme şartlarını ve ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini etkileyen tüm değişiklikler değişiklik tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde MYK’ya bildirilmektedir.

TESKO, müşteri hakkındaki bilgileri, müşterinin yazılı izni olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklamaz. Bu bilgilerin kanunlar gereği üçüncü tarafa açılması durumunda, müşteri sağlanan bu bilgiler hakkında kanunlarda izin verilen şekilde bilgilendirilir.

TESKO elde ettiği kişisel bilgileri, kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında; yasal gereklilikler haricinde, kişilerin yazılı izni ve rızası dışında kullanılmamasına ilişkin önlemleri almaktadır.

TESKO belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştiren personel, yapmış olduğu çalışmalar ile ilgili sorgulama, değerlendirme ve raporlamalarında sahip olduğu yetkinlikler çerçevesinde, idari olarak tamamen bağımsız hareket etmektedir.

TESKO, belgelendirmeye ilişkin iş için dış kaynak kullandığında(taşerona verirse) dış kaynak kullandığı işlerin tamamı için bütün sorumluluğu üstlenmektedir.