TESKO Kalite Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

MYK- Endüstriyel Taşımacı Belgelendirme Programı - Seviye 3

2022-03-27 00:39:50 tarihinde yayınlandı.

AMAÇ

Bu yeterlilik Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yasal mevzuatlara uygun olarak yürütülmesi ve endüstriyel taşımacılık alanında kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinliklerini tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

10UMS0045-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 8344 (Forklift vb. yük kaldırma/istifleme yapan araçların operatörleri)

Endüstriyel Taşımacı mesleki yeterlilik belgesi hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.