TESKO Kalite Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

MYK- Satış Danışmanı Belgelendirme Programı - Seviye 4

2022-03-27 00:14:53 tarihinde yayınlandı.

AMAÇ

Satış Danışmanı (Seviye 4) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

17UMS0519-4 Satış Danışmanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 5222 (Mağaza vb. bölüm sorumluları/şefleri)

Satış Danışmanı mesleki yeterlilik belgesi hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.