TESKO Kalite Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

MYK- Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Belgelendirme Programı - Seviye 5

2022-03-27 00:08:12 tarihinde yayınlandı.

AMAÇ

Motorlu kara taşıtı alım satım çalışmalarının eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

  • 13UMS0365-5 / Pazarlama Sorumlusu (Seviye 5)
  • 12UMS0267-5 / Satın Alma Sorumlusu (Seviye 5)
  • 16UMS0520-5 / Satış Sorumlusu (Seviye 5)

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ 

ISCO 08: 3322 (Ticari Satış Temsilcileri)

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu mesleki yeterlilik belgesi hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.