TESKO Kalite Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

MYK- Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Belgelendirme Programı

2022-03-27 00:10:01 tarihinde yayınlandı.

AMAÇ

Motorlu kara taşıtları alım satım çalışmalarının eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

  • 13UMS0364-4 / Pazarlama Elemanı (Seviye 4)
  • 16UMS0519-4 / Satış Danışmanı (Seviye 4)
  • 12UMS0266-4 / Satın Alma Elemanı (Seviye 4)

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 3322 (Ticari satış temsilcileri)

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı mesleki yeterlilik belgesi hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.