TESKO Kalite Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

MYK- Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü

2022-03-27 23:45:04 tarihinde yayınlandı.

AMAÇ

Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme-dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörünün (Seviye 4),

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

12UMS0238-4 Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 7223 (Metal işleri takım tezgâhı kurucuları ve kullanıcıları)

Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü mesleki yeterlilik belgesi hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.