TESKO Kalite Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

MYK- Endüstriyel Boru Montajcısı Belgelendirme Programı - Seviye 3

2022-03-27 00:02:34 tarihinde yayınlandı.

AMAÇ

Bu yeterlilik Endüstriyel Boru Montajcısı (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve meslekte kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,
  • Eğitim sistemine yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

09UMS0015-3 Endüstriyel Boru Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO08: 7126

Endüstriyel Boru Montajcısı mesleki yeterlilik belgesi hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.