TESKO Kalite Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ BELGELENDİRME PROGRAMI - SEVİYE 3

2022-03-27 01:37:53 tarihinde yayınlandı.

11UY0031-3 Rev.02 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3

Yeterlilik Birimleri: A1,B1,B2,B3

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Doğal Gaz Dağıtıcılar Birliği (GAZBİR) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Enerji Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 22/03/2017 tarih ve 2017/31 sayılı MYK Yönetim Kurulu kararı ile revize edilmiştir.

Program detayı için tıklayınız...