TESKO Kalite Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

MYK- Sorumlu Emlak Danışmanı Belgelendirme Programı - Seviye 5

2022-03-27 00:21:13 tarihinde yayınlandı.

AMAÇ

Bu ulusal yeterliliğin amacı Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; - Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, - Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, - Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır. 

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

  • 13UMS0365-5/ Pazarlama Sorumlusu Seviye 5
  • 16UMS0520-5/ Satış Sorumlusu Seviye 5
  • 12UMS0267-5/ Satın Alma Sorumlusu Seviye 5

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 3334 (Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı)

Sorumlu Emlak Danışmanı mesleki yeterlilik belgesi hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.